Přebor České republiky žáků a žákyň do 10 let v terčové lukostřelbě 2018

Střelnice
Czech Republic
Default Shooting Place, , Stredocesky, Czech Republic
Počet střelců
5

Základní informace

Úroveň
National Championships
Svaz
WA - World Archery Federation
Omezení
Open

Důležíté datumy

Datum začátku
Závěrečný den
Konečné přihlášky
June 8, 2018

Přihlášky a jiné Podmínky

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva
zašlou oddíly a kluby do 8. června 2018 na adresy :
Martin Zahradník Spálenka Bohumil
Rooseveltova 43 Wolkerova 400
669 02 Znojmo 259 01 Votice
stk@czecharchery.cz spa.1@centrum.cz
Dle Soutěžního řádu ČLS čl.5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena spolu s přihláškou jednotlivců. Počty družstev přijaté kedni uzávěrky přihlášek jsou konečné.
V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před závodem. Po termínu přihlášek nelze přihlásit
nové družstvo do jakékoli kategorie.
Finální úprava složení družstev je možná při
prezenci.
Za pozdní přihlášení bude udělena pokuta dle SŘ ČLS

Rozlosování : provede pořadatel 10. června 2018
Ubytování : pořadatel nezajišťuje
Startovné : startovné jednotlivci : 250,-Kč
B. Technická ustanovení :
Předpis : závodí se podle Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok 2017/2018 a podle ustanovení tohoto rozpisu.
Sestava : ŽWA 720
Divize : reflexní luk
Třídy : žáci a žákyně 6-8 let, žáci a žákyně 9-10 let
Soutěž : jednotlivci, družstva (omezení dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.3.3.)
Startují : řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí,
(na rok 2018), kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro Přebor ČR, viz Uspořádání a rozpis soutěží v lukostřelbě pro rok 2017/2018

Tituly a ceny : viz čl. 5.3.4 Soutěžního řádu ČLS
Upozornění :
- všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném sportovním úboru a oddílové dresu.
- Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, dplňcích a sportovním náčiní
- zákaz vstupu se zvířaty
- přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky oddílů (klubů) a nenahrazuje řádnou přihlášku dle tohoto rozpisu.
Občerstvení : bude zajištěno v prostorách střelnice

Notes

Pořadatel : Český lukostřelecký svaz
Tech. zajištění : SK Bystřice oddíl lukostřelby
ve spolupráci s Městským úřadem Bystřice
Datum : 16. června 2018
Místo konání : areál SHD Bystřice ulice Dr.E.Beneše
ředitel závodu : Spálenka Bohumil
zástupce ČLS : Martin Zahradník
technický delegát : Martin Zahradník
hlavní rozhodčí : Alice Korbelová
rozhodčí: Petr Heinrich, Vít Pešaut, Dagmar
Heřmánková

Časový rozpis

Sobota 16.06.2018
9:30 – 10:00 prezentace
10:00 – 10:10 schůzka kapitánů
10:15 slavnostní zahájení
10:30 kontrola nářadí
10:45 trénink a zahájení závodu

Startovné

startovné jednotlivci : 250,-Kč

Přehled přihlášených

Formát Terč Divize Třída Pohlaví Poplatek
WA 720 20m 10m 122cm WA Reflexní luk Žáci do 10 let Muži 250 CZK
WA 720 20m 10m 122cm WA Reflexní luk Žáci do 10 let Ženy 250 CZK
Už zde nejsou zádné další statusy

  Správce závodu

  Úkony

Inzerovat na Rcherz.com
Prosím vyberte disciplínu
Prosím vyberte formát
Zvol prosím kategorii
Zvol prosím pohlaví
Zvol prosím diviziDisplay mode:

Live Results for:

Advanced settings

Category:

Sessions:

Shooting Places:

Refresh interval:

Scroll speed:

Photo stream:


Categories:

Live results URL

Shoot Out live results URL

Round Robin live results URL