AC Jasov - Lukostrelecký oddiel

Potreba zlepšenia podmienok pre zdokonaľovanie sa v tomto športe viedla k založeniu lukostreleckého oddielu TJ AC Jasov dňa 4.12.2006. Náš oddiel ako jediný na východnom Slovenku vybudoval lukostreleckú strelnicu. Piliermi úspechu našich športovcov sú vedomosti o správnej technike streľby z luku čo u nás zabezpečujú dvaja kval…
Address :
Popročská 609
044 23 Jasov
Administrators:
Miroslav Bojcun arrow Slovensky lukostrelecký zväz
March 6, 2014 12:39:43 PM
ahoj
There are no more statuses in this feed.
No competition found
Jasov, Default Shooting Place
(8 archers)
August 22, 2015 - August 23, 2015
Jasov, Strelnica Jasov
(92 archers)
June 14, 2014 - June 15, 2014
Jasov, Lukostrelnica Jasov
(21 archers)
June 22, 2013 - June 23, 2013
Jasov, Default Shooting Place
(13 archers)
June 23, 2012 - June 24, 2012
, Default Shooting Place
(6 archers)
August 22, 2010 - August 23, 2010
Jasov, Default Shooting Place
(4 archers)
August 29, 2009 - August 30, 2009
Jasov, Default Shooting Place
(4 archers)
July 25, 2009 - July 26, 2009
, Default Shooting Place
(1 archers)
August 30, 2008 - August 31, 2008
Best results from
Ranking of best archers
Practice times   Practice times
Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -
To embed this competition list into your website, copy & paste this code to your page: