3rd July 2021
3D parkur - Kobylská skála
Čejč
3D - WA 3D (35 figur) - Cadets - Female - Instinctive
Total score
277
Hits
Den 1, Unmarked
277 points
Den 1, Unmarked
Hits
M16
112
107
810
521
5M5
10515
8M8
8816
MM0
5M5
5510
10818
10818
5510
5510
8513
10M10
10M10
5M5
8816
8M8
10515
MM0
MM0
11516
11516
5M5
5M5
10M10
5510
5510
8513
0
0
0
0
0
0
0
277
M16
112
107
810
521