3rd July 2021
3D parkur - Kobylská skála
Čejč
3D - WA 3D (35 figur) - Seniors - Male - Longbow
Total score
316
Hits
Den 1, Unmarked
316 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
112
103
818
524
5M5
8M8
8M8
5510
8513
8M8
8513
8513
8816
10818
5510
11819
8513
8513
10818
8513
5510
5510
11516
5510
8816
8513
MM0
5M5
10515
5M5
5510
8M8
0
0
0
0
0
0
0
316
M9
112
103
818
524