3rd July 2021
3D parkur - Kobylská skála
Čejč
3D - WA 3D (35 figur) - Cadets - Male - Barebow
Total score
285
Hits
Den 1, Unmarked
285 points
Den 1, Unmarked
Hits
M13
111
102
818
522
MM0
5M5
5510
5M5
10515
MM0
5510
8816
5510
8M8
5M5
8816
8816
5M5
5M5
8M8
8513
8513
8513
5510
10515
8513
8513
11819
8M8
8M8
8513
8513
0
0
0
0
0
0
0
285
M13
111
102
818
522