16th October 2021
Lázně 493
Zlín-Kostelec
Hotel Lázně Kostelec
3D - WA 3D - Cadets - Female - Barebow
Total score
357
Hits
Day 1, Unmarked
357 points
Day 1, Unmarked
Hits
M3
117
109
815
514
11819
11819
11516
101020
8816
8816
101020
10818
5510
10818
8513
5M5
5M5
8513
111021
8513
8513
11819
8513
8513
5510
11516
111021
10M10
357
M3
117
109
815
514