16th October 2021
Lázně 493
Zlín-Kostelec
Hotel Lázně Kostelec
3D - WA 3D - Cadets - Male - Barebow
Total score
343
Hits
Day 1, Unmarked
343 points
Day 1, Unmarked
Hits
M4
118
103
820
513
8513
8816
5510
11819
11516
8816
8513
11M11
10515
8513
5510
8M8
111122
5510
10M10
8816
8816
5M5
11819
8816
11819
111021
8513
8816
343
M4
118
103
820
513