16th October 2021
Lázně 493
Zlín-Kostelec
Hotel Lázně Kostelec
3D - WA 3D - Cadets - Male - Barebow
Total score
417
Hits
Day 1, Unmarked
417 points
Day 1, Unmarked
Hits
M1
118
1016
818
55
111021
11819
8816
8816
101121
101020
8513
111021
111021
8M8
8513
101020
101020
8816
10515
11819
8513
10818
8816
111021
8513
101020
11819
10818
417
M1
118
1016
818
55