16th March 2022
Skopalíkova 2600/47
Kroměříž
Tréninková střelnice Řempo
Indoor - 18m round - Seniors - Male - Recurve
Total score
540
Hits
Day 1, 18m
277 points
Day 1, 18m
Hits
1010
917
83
99826
109928
1010929
109928
109928
108826
1010929
99927
109928
109928
277
Day 1, 18m
263 points
Day 1, 18m
Hits
106
915
85
74
109928
108725
99725
109928
109928
98825
99725
99826
109726
109827
263
1016
932
88
74