Outdoor - 50m round - Seniors - Male - Compound
Total score
693
Hits
Day 1, 50m
347 points
Day 1, 50m
Hits
X14
109
913
XX10109958
XXX1010959
XXX1010959
XX999956
10101099957
XXXX9958
347
Day 1, 50m
346 points
Day 1, 50m
Hits
X6
1018
910
82
1010999956
101010109857
X10101010959
XX10109958
XX101010959
X1010109857
346
X20
1027
923
82