5th January 2020
Petřivalského 2884/3
Přerov
Městská sportovní hala Přerov
Indoor - 18m round - Seniors - Male - Recurve
Total score
431
Hits
Day 1, 18m
220 points
Day 1, 18m
Hits
M1
104
96
87
73
65
53
41
107M17
108725
98623
109524
108725
86519
96621
98421
99826
86519
220
Day 1, 18m
211 points
Day 1, 18m
Hits
M2
102
98
87
75
54
42
108422
97723
99523
88420
77M14
98M17
109726
98522
98522
98522
211
M3
106
914
814
78
65
57
43