27th May 2023
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Horní Bečva Beskydy
3D - WA 3D (28 figur) - Dospělí - Muži - Traditional
Celkový výsledek
337
Zásahy
Den 1, Unmarked
337 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M8
112
108
815
523
11516
8513
10818
10515
8M8
8816
8513
MM0
8513
5M5
5M5
5510
101020
8513
5M5
5M5
8M8
8513
5510
11819
10818
101020
8513
5510
10515
8513
8513
5510
337
M8
112
108
815
523