20th April 2024
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
3D - WA 3D (28 figur) - Dospělí - Ženy - Traditional
Celkový výsledek
208
Zásahy
Den 1, Unmarked
208 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M16
112
812
518
MM0
MM0
5M5
5510
8M8
MM0
MM0
11M11
11516
8513
5510
8513
8816
5M5
8M8
8513
8M8
8513
5510
8513
8M8
5510
5510
8M8
0
0
0
0
208
M16
112
812
518