6th December 2015
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Dospělí - Muži - Compound
Celkový výsledek
559
Zásahy
Day 1, 18m
276 bodů
Day 1, 18m
Zásahy
M1
1015
914
99M18
99927
1010929
109928
10101030
10101030
1010929
99927
10101030
109928
276
Day 1, 18m
283 bodů
Day 1, 18m
Zásahy
1015
913
82
109928
1010929
10101030
99927
109928
109928
1010828
1010929
109928
1010828
283
M1
1030
927
82