23rd February 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Dospelí - Žena - Recurve
Total score
484
Hits
Day 1, 18m
229 points
Day 1, 18m
Hits
104
94
88
77
65
52
108725
109928
108624
761023
87722
88521
98522
88723
97622
76619
229
Day 1, 18m
255 points
Day 1, 18m
Hits
107
910
86
76
51
109726
109827
99927
88824
109928
97521
107724
1010727
98724
109827
255
1011
914
814
713
65
53