7th March 2020
Za Kosteleckou 4161/49
Prostějov
Hotel Tennis club
Indoor - 18m round - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
268
Hits
Day 1, 18m
152 points
Day 1, 18m
Hits
M3
101
94
83
73
63
53
43
33
23
11
62210
98320
95418
86418
106218
54M9
97521
71M8
83314
97M16
152
Day 1, 18m
116 points
Day 1, 18m
Hits
M6
92
83
72
62
52
46
33
21
13
11M2
76114
97420
3MM3
88420
84M12
44M8
96419
53210
53M8
116
M9
101
96
86
75
65
55
49
36
24
14