7th March 2020
Za Kosteleckou 4161/49
Prostějov
Hotel Tennis club
Indoor - 18m round - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
338
Hits
Day 1, 18m
170 points
Day 1, 18m
Hits
M4
101
93
88
73
64
52
42
31
21
11
108624
95317
98623
87M15
98623
85M13
88824
77216
41M5
64M10
170
Day 1, 18m
168 points
Day 1, 18m
Hits
M2
94
85
74
66
52
41
33
22
11
72M9
97622
98320
87520
76316
83213
98M17
66113
96520
86418
168
M6
101
97
813
77
610
54
43
34
23
12