4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
288
Hits
Den 1, Unmarked
288 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
111
109
814
515
8M8
8M8
10818
5510
10515
11516
10M10
10515
10M10
5M5
5510
8513
8M8
5M5
10818
10818
10818
8513
8816
MM0
10515
8816
5510
8513
0
0
0
0
288
M9
111
109
814
515