4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
347
Hits
Den 1, Unmarked
347 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
112
106
825
513
8816
8M8
8513
101020
8M8
8513
8513
8513
8816
10818
8513
11819
8816
10818
8513
10515
8816
8513
8513
10818
11516
5510
8513
8816
0
0
0
0
347
M2
112
106
825
513