4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Juniori - Muž - Barebow
Total score
276
Hits
Den 1, Unmarked
276 points
Den 1, Unmarked
Hits
M8
111
102
820
517
5M5
5M5
10515
8M8
5M5
8816
10818
8816
8513
8M8
8513
8816
11516
8513
5M5
8513
5510
8816
8513
5M5
8M8
8513
8513
8513
0
0
0
0
276
M8
111
102
820
517