4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
344
Hits
Den 1, Unmarked
344 points
Den 1, Unmarked
Hits
M1
115
105
818
519
5M5
5510
5510
8513
8513
8816
11819
8816
8816
10818
11819
5510
8513
11819
8816
5510
8513
5510
10515
8816
111021
10515
5510
111021
0
0
0
0
344
M1
115
105
818
519