4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
373
Hits
Den 1, Unmarked
373 points
Den 1, Unmarked
Hits
M3
116
108
824
57
8816
11819
8513
8M8
10515
8513
11819
10818
11M11
8816
11819
8513
10515
111021
8816
10818
10818
11M11
8513
10515
8816
8816
8816
10818
0
0
0
0
373
M3
116
108
824
57