4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
298
Hits
Den 1, Unmarked
298 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
111
103
819
521
5510
8513
8513
5M5
10818
8816
8513
5M5
5510
8513
11516
8816
8816
10818
10818
5510
5510
8M8
8513
5510
5510
5M5
8816
8816
0
0
0
0
298
M4
111
103
819
521