4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
316
Hits
Den 1, Unmarked
316 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
111
107
820
515
5M5
8513
5510
5M5
8M8
8513
8816
10515
8816
8513
8816
10515
5510
10818
10818
8M8
5M5
10818
10818
11516
8816
8513
8513
10818
0
0
0
0
316
M5
111
107
820
515