4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
290
Hits
Den 1, Unmarked
290 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
102
820
522
8513
5510
8513
10818
5510
5M5
5510
8513
8816
8M8
8513
5510
5510
10818
8816
8513
8M8
8513
8513
8513
8M8
8513
5510
8816
0
0
0
0
290
M4
102
820
522