4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
315
Hits
Den 1, Unmarked
315 points
Den 1, Unmarked
Hits
M6
113
106
819
514
8M8
10M10
8M8
5510
8816
8816
8513
5M5
11M11
11516
10818
8513
10M10
5510
8513
10818
5510
10515
8816
8513
11819
8816
8513
10818
0
0
0
0
315
M6
113
106
819
514