4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
332
Hits
Den 1, Unmarked
332 points
Den 1, Unmarked
Hits
M6
111
1010
822
59
8513
8M8
MM0
11819
8513
10515
8513
10818
8513
10818
10818
10M10
8816
10818
8816
10818
10515
5M5
8513
10818
8816
5M5
10818
8816
0
0
0
0
332
M6
111
1010
822
59