27th August 2022
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
347
Hits
Den 1, Unmarked
347 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
114
108
816
519
10515
8513
10515
8M8
10515
5510
10515
5M5
8513
8513
11819
8M8
8816
5510
8513
8M8
10818
8513
8513
10M10
10818
8816
10515
5510
111122
11516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
347
M5
114
108
816
519