17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Kadeti - Žena - Barebow
Total score
355
Hits
Den 1, Unmarked
355 points
Den 1, Unmarked
Hits
M7
111
107
823
518
8513
5510
5510
11516
8816
10515
10818
8513
10515
8816
5510
MM0
10818
8816
8816
8513
10M10
8513
5M5
8816
10M10
8513
8816
5M5
10818
5510
8M8
8816
355
M7
111
107
823
518