17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
370
Hits
Den 1, Unmarked
370 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
113
108
814
529
5510
11516
5510
5510
10515
8513
8513
5M5
11819
5510
10515
8816
10515
10515
8M8
5510
8513
8513
10515
8513
8816
11516
10515
5510
8513
8816
10515
10515
370
M2
113
108
814
529