17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
386
Hits
Den 1, Unmarked
386 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
115
109
817
521
11M11
5M5
11819
8513
8513
11819
8513
5510
8816
111021
8513
8816
10515
5M5
5510
11819
10818
8513
10515
8513
10515
5M5
8513
8513
10515
10818
10515
10515
386
M4
115
109
817
521