17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
409
Hits
Den 1, Unmarked
409 points
Den 1, Unmarked
Hits
M3
113
1012
822
516
8816
8816
8816
10515
5M5
10515
10515
101020
10818
10818
8816
8816
8M8
10515
5510
10515
8513
8816
5M5
101121
10818
5510
8513
11819
8513
8816
111021
5510
409
M3
113
1012
822
516