17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Starší žiaci - Žena - Instinctive
Total score
213
Hits
Den 1, Unmarked
213 points
Den 1, Unmarked
Hits
M21
112
101
87
525
5510
5M5
5M5
5M5
MM0
111021
8M8
5510
5M5
5M5
5510
11M11
5M5
5M5
5M5
8513
5M5
8513
MM0
8513
MM0
5M5
8513
5510
8M8
5510
8513
MM0
213
M21
112
101
87
525