17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
373
Hits
Den 1, Unmarked
373 points
Den 1, Unmarked
Hits
M8
118
105
820
515
11516
10818
8816
11M11
11819
8M8
11819
8513
8816
111021
8513
8513
8513
10515
5M5
8816
111122
8513
11819
10M10
5M5
8M8
8M8
8M8
10818
5510
5510
5510
373
M8
118
105
820
515