17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
421
Hits
Den 1, Unmarked
421 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
113
1011
826
514
11819
8816
8816
8513
101020
10818
8816
10818
5510
11819
10818
101020
10818
5M5
8513
8816
5510
8513
8M8
8513
8513
10515
10818
10818
8513
8513
8816
11516
421
M2
113
1011
826
514