17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
441
Hits
Den 1, Unmarked
441 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
115
1012
827
510
8513
10818
10818
11819
8513
5M5
8816
8513
8513
10818
10515
10515
8816
10818
8M8
11819
101020
8513
111122
8816
101020
8513
8513
8816
11819
10818
8816
10818
441
M2
115
1012
827
510