17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Kadeti - Muž - Instinctive
Total score
335
Hits
Den 1, Unmarked
335 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
108
820
519
8513
8M8
8816
8513
10515
10515
8816
5510
5M5
10818
8513
8M8
8513
8513
10818
5M5
101020
8M8
8513
5M5
5M5
8513
8513
10M10
8816
10515
8513
5M5
335
M9
108
820
519