17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Starší žiaci - Žena - Barebow
Total score
368
Hits
Den 1, Unmarked
368 points
Den 1, Unmarked
Hits
M6
114
105
823
518
5510
8513
10818
11819
5M5
8513
5M5
8513
5510
8816
8816
8M8
8513
10818
11516
11819
MM0
8513
8816
8513
10818
10818
8513
5510
5M5
8513
10818
11819
368
M6
114
105
823
518