17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
420
Hits
Den 1, Unmarked
420 points
Den 1, Unmarked
Hits
M3
117
1010
821
515
11516
11M11
8513
101020
10818
11516
10818
10818
11516
8816
101020
11516
8816
8513
8816
11516
11516
10515
10818
5M5
10515
8816
8816
5M5
8513
8816
8816
5510
420
M3
117
1010
821
515