17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
287
Hits
Den 1, Unmarked
287 points
Den 1, Unmarked
Hits
M11
112
104
810
529
8513
8513
10515
5510
5M5
5M5
5510
5510
8513
111021
8816
5510
8513
5510
5510
MM0
8513
MM0
MM0
5M5
5510
101020
8513
8513
5510
MM0
8513
11516
287
M11
112
104
810
529