17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
278
Hits
Den 1, Unmarked
278 points
Den 1, Unmarked
Hits
M14
113
104
810
525
MM0
MM0
10818
5M5
5M5
MM0
5510
8513
8513
8513
5M5
10818
8513
8513
10515
5M5
10818
5M5
5510
11M11
5510
11516
8513
5M5
8513
5510
11516
5M5
278
M14
113
104
810
525