17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
308
Hits
Den 1, Unmarked
308 points
Den 1, Unmarked
Hits
M11
112
104
817
522
8513
5M5
10515
8513
8816
5510
11516
5510
8513
8513
8513
8513
MM0
5M5
10818
5M5
8M8
MM0
8513
5M5
10515
8513
10818
8513
11M11
5M5
8816
8513
308
M11
112
104
817
522