17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
361
Hits
Den 1, Unmarked
361 points
Den 1, Unmarked
Hits
M6
113
106
821
520
5510
10818
8513
10515
8816
5510
8816
5510
5M5
8816
5M5
10818
8816
8816
8513
11516
10818
11516
8816
5M5
5510
5M5
5M5
10818
11819
5M5
8513
10818
361
M6
113
106
821
520