17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Barebow
Total score
410
Hits
Den 1, Unmarked
410 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
116
109
823
514
8513
11516
10515
5510
11M11
10818
8513
10818
8513
8816
111021
8M8
111021
8513
8816
8513
10818
8816
10818
11819
8M8
8513
8513
10818
10515
8513
11516
8M8
410
M4
116
109
823
514