17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
410
Hits
Den 1, Unmarked
410 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
113
1015
819
515
10M10
101020
11819
8513
5510
8513
10818
10515
8816
10818
8816
11819
MM0
8816
10515
10818
5510
8513
8513
8513
101020
10M10
5510
8816
10818
5510
101020
111021
410
M4
113
1015
819
515