17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Barebow
Total score
405
Hits
Den 1, Unmarked
405 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
118
108
819
517
111021
5510
8816
11516
8513
11M11
11516
8816
5M5
8513
11516
10515
101020
8816
11819
10818
10818
5510
8M8
10818
8513
5M5
8513
8816
11516
111021
8513
8513
405
M4
118
108
819
517