17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
418
Hits
Den 1, Unmarked
418 points
Den 1, Unmarked
Hits
M1
113
1013
820
519
8513
5M5
10818
8816
10515
8513
10818
10515
8513
101020
8513
5510
11819
10515
8513
10818
111021
5510
5510
10515
10818
8816
5510
8816
8816
10515
10818
11819
418
M1
113
1013
820
519