17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
401
Hits
Den 1, Unmarked
401 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
115
1012
817
518
8513
10818
8M8
5510
101020
8M8
8816
10515
111021
8816
5M5
5510
8513
11516
8513
8816
111021
10515
5510
8513
5510
5510
111021
8M8
10818
11819
101020
10818
401
M4
115
1012
817
518