17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
410
Hits
Den 1, Unmarked
410 points
Den 1, Unmarked
Hits
M3
116
108
823
516
10515
8816
11516
5510
8513
8816
10818
8513
10818
8513
10818
8816
8513
11819
101020
8816
10515
MM0
5510
8513
11819
5510
8513
11819
8816
5M5
11819
111021
410
M3
116
108
823
516