17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Instinctive
Total score
380
Hits
Den 1, Unmarked
380 points
Den 1, Unmarked
Hits
M6
117
108
816
519
10515
8M8
8513
8513
5M5
5510
8816
11819
10818
8513
8513
111122
11516
10818
5M5
11819
5510
5M5
101020
5M5
8816
5510
8816
111021
8M8
10515
5510
111021
380
M6
117
108
816
519